Ngân hàng BIDV Thanh Miện Hải Dương

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Miện.

Chi nhánh BIDV ở Thanh Miện Hải Dương

BIDV PGD Thanh Miện
  • PGD Thanh Miện

    Bưu Điện Huyện Thanh Miện, Khu 2 - Thanh Miện-Thanh Miện - Hải Dương