Ngân hàng BIDV Thị Xã Vị Thanh Hậu Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Vị Thanh.

  • CN Tây Nam

    Số 30 đường 1/5 phường 1, Vị Thanh, Hậu Giang