Ngân hàng BIDV Hưng Yên Hưng Yên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hưng Yên.

Chi nhánh BIDV ở Hưng Yên Hưng Yên

BIDV PGD Phố Hiến
  • PGD Phố Hiến

    Số 80 Bãi Sậy, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên

  • BIDV CN Hưng Yên
    • CN Hưng Yên

      Số 240 Đường Nguyễn Văn Linh, Thành Phố Hưng Yên, Hưng Yên