Ngân hàng BIDV Văn Lâm Hưng Yên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Lâm.

Chi nhánh BIDV ở Văn Lâm Hưng Yên

BIDV PGD Văn Lâm
  • PGD Văn Lâm

    Phố Mới - Như Quỳnh-Văn Lâm - Hưng Yên