Ngân hàng BIDV Hà Tiên Kiên Giang

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hà Tiên.

Chi nhánh BIDV ở Hà Tiên Kiên Giang

BIDV PGD Hà Tiên