Ngân hàng BIDV Huyện Phong Thổ Lai Châu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phong Thổ.