Ngân hàng BIDV Huyện Nam Trực Nam Định

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nam Trực.

  • QTK Nam Giang

    Tổ dân phố 15 Vân Chàng Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định