Ngân hàng BIDV Nam Trực Nam Định

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nam Trực.

Chi nhánh BIDV ở Nam Trực Nam Định

BIDV QTK Nam Giang
  • QTK Nam Giang

    Tổ Dân Phố 15 Vân Chàng Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

  • BIDV PGD Thiên Trường