Ngân hàng BIDV Huyện Xuân Trường Nam Định

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Xuân Trường.

  • PGD Xuân Trường

    Đường 489 Tổ 18,Thị Trân Xuân Trường,Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định