Ngân hàng BIDV Huyện Phù Ninh Phú Thọ

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Ninh.

Chi nhánh BIDV ở Huyện Phù Ninh Phú Thọ

BIDV PGD Phù Ninh
  • PGD Phù Ninh

    Số 68A, Khu Núi Trang - Phong Châu-Phù Ninh - Phú Thọ

  • BIDV PGD Phong Châu
    • PGD Phong Châu

      Khu Núi Miếu Ql 2 - Phong Châu-Phù Ninh - Phú Thọ