Ngân hàng BIDV Thành Phố Hội An Quảng Nam

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hội An.