Ngân hàng BIDV Huyện Núi Thành Quảng Nam

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Núi Thành.

  • PGD Chu Lai

    Khối 4, Thị trấn Núi Thành, Quảng Nam