BIDV Hải Hà Quảng Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hải Hà.

Chi nhánh BIDV ở Hải Hà Quảng Ninh

BIDV PGD Hải Hà
  • PGD Hải Hà

    Đường Hoàng Hoa Thám - Quảng Hà-Hải Hà - Quảng Ninh