BIDV Uông Bí Quảng Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Uông Bí.

Chi nhánh BIDV ở Uông Bí Quảng Ninh

BIDV QTK Phương Đông