Ngân hàng BIDV Yên Hưng Quảng Ninh

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Hưng.

Chi nhánh BIDV ở Yên Hưng Quảng Ninh