BIDV Vĩnh Linh Quảng Trị

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Linh.

Chi nhánh BIDV ở Vĩnh Linh Quảng Trị

BIDV PGD Vĩnh Linh
  • PGD Vĩnh Linh

    Khóm Hữu Nghị, Thị Trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị