Ngân hàng BIDV Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Huế.