Ngân hàng BIDV Hương Thủy Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hương Thủy.

Chi nhánh BIDV ở Hương Thủy Thừa Thiên Huế

BIDV PGD Phú Bài
  • PGD Phú Bài

    Số 1070 Nguyễn Tất Thành - Phú Bài-Hương Thủy - Thừa Thiên Huế