Ngân hàng BIDV Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Tường.

Chi nhánh BIDV ở Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

BIDV PGD Thổ Tang
  • PGD Thổ Tang

    Thôn Bắc Cương- Thị Trấn Thổ Tang- Huyện Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc

  • BIDV PGD Vĩnh Tường
    • PGD Vĩnh Tường

      Đ. Đội Cấn, Tt Vĩnh Tường - Vĩnh Tường-Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc