Cây atm BIDV gần nhất ở Bạc Liêu

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 16 cây atm đặt tại Bạc Liêu. Trong đó quận có nhiều atm nhất là Thị Xã Bạc Liêu10 cây, Huyện Giá Rai4 cây, Huyện Đông Hải1 cây, Huyện Hoà Bình1 cây, ... Hãy nhập địa chỉ hiện tại của bạn ở Bạc Liêu để tìm cây, địa điểm atm BIDV gần nhất

Cây atm BIDV Bạc Liêu

Huyện Giá Rai
Thị Xã Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
Huyện Hoà Bình
Thị Xã Bạc Liêu
  • Trụ sở CN

    169A đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu ,Bạc Liêu

Huyện Đông Hải
  • PGD Đông Hải

    Ấp Diêm Điền - Điền Hải-Đông Hải - Bạc Liêu

Các cây Atm Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV gần