Cây atm BIDV gần nhất ở Lạng Sơn

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 12 cây atm đặt tại Lạng Sơn. Trong đó quận có nhiều atm nhất là Thành Phố Lạng Sơn7 cây, Huyện Cao Lộc1 cây, Huyện Chi Lăng1 cây, Huyện Hữu Lũng1 cây, Huyện Lộc Bình1 cây, ... Hãy nhập địa chỉ hiện tại của bạn ở Lạng Sơn để tìm cây, địa điểm atm BIDV gần nhất

Cây atm BIDV Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
  • PGD Hữu Lũng

    Số 129, Đường Chi Lăng - Hữu Lũng-Hữu Lũng - Lạng Sơn

Huyện Văn Lãng
  • PGD Tân Thanh

    Lô C15, Đường Trục Chính, Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh - Tân Thanh-Văn Lãng - Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Thành Phố Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
  • PGD Na Dương

    Khu 4, Đường Nhiệt Điện, Thị Trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Huyện Chi Lăng

Các cây Atm Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV gần