Cây atm Bưu điện Tỉnh Lạng sơn ngân hàng BIDV

  • Địa chỉ: Đường Bắc Sơn, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24

Các dịch vụ tại cây atm Bưu điện Tỉnh Lạng sơn ngân hàng BIDV

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Bưu điện Tỉnh Lạng sơn

Các cây atm BIDV gần Cây atm Bưu điện Tỉnh Lạng sơn