BIDV PGD Châu Phú

 • Địa chỉ: Số 007 Trần Khánh Dư, Châu Phú, An Giang
 • Số điện thoại: 029 6367 7677
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bắc An Giang

Các dịch vụ tại PGD Châu Phú ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Châu Phú

BIDV gần PGD Châu Phú