BIDV PGD Thành phố Long Xuyên

 • Địa chỉ: 99 Đ. Nguyễn Huệ - Mỹ Long-Long Xuyên - An Giang
 • Số điện thoại: 029 6372 7909
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN An Giang

Các dịch vụ tại PGD Thành phố Long Xuyên ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thành phố Long Xuyên

BIDV gần PGD Thành phố Long Xuyên