BIDV PGD Thốt Nốt

 • Địa chỉ: Số 258 Quốc Lộ 91 Kv Long Thạnh 1 - Thốt Nốt-Thốt Nốt - Cần Thơ
 • Số điện thoại: 029 2361 1940
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Cần Thơ

Các dịch vụ tại PGD Thốt Nốt ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thốt Nốt

BIDV gần PGD Thốt Nốt