Chi nhánh BIDV Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Bắc Kạn

Bắc Kạn
  • CN Bắc Kạn

    Số 57 Đường Trường Chinh - Đức Xuân-Bắc Kạn - Bắc Kạn

  • PGD Minh Khai

    Tổ 9 - Nguyễn Thị Minh Khai-Bắc Kạn - Bắc Kạn

  • PGD Sông Cầu

    Tổ 5 - Đức Xuân-Bắc Kạn - Bắc Kạn

Chợ Đồn
Chợ Mới
Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bắc Kạn