BIDV Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Đồn

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bắc Kạn