Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Bắc Kạn


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Bắc Kạn