Chi nhánh BIDV Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của BIDV Bắc Kạn


  • Thị Xã Bắc Kạn
  • QTK Sông Cầu

    Phường Sông Cầu, Bắc Kạn

  • QTK Chợ Mới

    Số 57 Trường Chinh, Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Bắc Kạn