Chi nhánh BIDV Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Bắc Kạn

Bắc Kạn
Chợ Đồn
Chợ Mới

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bắc Kạn