Ngân hàng BIDV Thị Xã Bắc Kạn Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Bắc Kạn.