Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Bạc Liêu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bạc Liêu 2 địa điểm, Huyện Giá Rai 1 địa điểm, Huyện Hoà Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Bạc Liêu


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Bạc Liêu