Chi nhánh BIDV Bạc Liêu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bạc Liêu 2 địa điểm, Huyện Giá Rai 1 địa điểm, Huyện Hoà Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Bạc Liêu

Bạc Liêu
Giá Rai
Đông Hải
  • PGD Đông Hải

    Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Phước Long
  • PGD Phước Long

    308A Ấp Long Thành - Phước Long-Phước Long - Bạc Liêu

Bạc Liêu
Giá Rai
  • PGD Giá Rai

    258,Ql 1A, Khóm 2 - Hộ Phòng-Giá Rai - Bạc Liêu

Hoà Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bạc Liêu