BIDV Bạc Liêu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Tỉnh Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bạc Liêu 2 địa điểm, Huyện Giá Rai 1 địa điểm, Huyện Hoà Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Bạc Liêu

Thị Xã Bạc Liêu
Huyện Giá Rai
 • PGD Hộ Phòng

  Số 88 Ql 1A, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu

 • PGD Giá Rai

  258,Ql 1A, Khóm 2 - Hộ Phòng-Giá Rai - Bạc Liêu

Huyện Đông Hải
 • PGD Đông Hải

  Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Thị Xã Bạc Liêu
Huyện Phước Long
 • PGD Phước Long

  308A Ấp Long Thành - Phước Long-Phước Long - Bạc Liêu

Huyện Hoà Bình
Thị Xã Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Bạc Liêu