Ngân hàng BIDV Giá Rai Bạc Liêu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giá Rai.

Chi nhánh BIDV ở Giá Rai Bạc Liêu

BIDV PGD Giá Rai
  • PGD Giá Rai

    258,Ql 1A, Khóm 2 - Hộ Phòng-Giá Rai - Bạc Liêu

  • BIDV PGD Hộ Phòng