Ngân hàng BIDV Huyện Giá Rai Bạc Liêu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giá Rai.