BIDV CN Phú Tài

 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Điều Hành, Kcn Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Số điện thoại: 025 6384 1064
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Phú Tài ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Phú Tài

BIDV gần CN Phú Tài