BIDV PGD Phù Mỹ

 • Địa chỉ: Số 201 Quang Trung - Phù Mỹ-Phù Mỹ - Bình Định
 • Số điện thoại: 025 6355 5055
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Phú Tài

Các dịch vụ tại PGD Phù Mỹ ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phù Mỹ

BIDV gần PGD Phù Mỹ