Chi nhánh BIDV Cà Mau

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Cà Mau. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Cà Mau 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Cà Mau

Cà Mau
Trần Văn Thời
Năm Căn
  • PGD Ngọc Hiển

    Số 27 Đường Hùng Vương Khóm 1 - Năm Căn-Năm Căn - Cà Mau

Cà Mau

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Cà Mau