Ngân hàng BIDV Cà Mau Cà Mau

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cà Mau.

Chi nhánh BIDV ở Cà Mau Cà Mau

BIDV PGD Tây Nam
  • PGD Tây Nam

    Số 230 Đường Ngô Quyền - 9-Cà Mau - Cà Mau

  • BIDV PGD Thành phố Cà Mau