Mạng lưới chi nhánh ngân hàng BIDV Điện Biên

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Điện Biên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Điện Biên 4 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất BIDV Điện Biên


Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại Điện Biên