BIDV PGD Him Lam

 • Địa chỉ: Số 317, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 12 - Him Lam-Điện Biên Phủ - Điện Biên
 • Số điện thoại: 021 5381 2988
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Điện Biên

Các dịch vụ tại PGD Him Lam ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Him Lam

BIDV gần PGD Him Lam