BIDV CN Sa Đéc

 • Địa chỉ: Số 74, Hùng Vương - 2-Sa Đéc - Đồng Tháp
 • Số điện thoại: 027 7386 6518
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Sa Đéc ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến CN Sa Đéc

BIDV gần CN Sa Đéc