BIDV PGD Nguyễn Huệ

 • Địa chỉ: Số 50 Đường Nguyễn Huệ - 2-Vĩnh Long - Vĩnh Long
 • Số điện thoại: 027 0396 5999
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Vĩnh Long

Các dịch vụ tại PGD Nguyễn Huệ ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Huệ

BIDV gần PGD Nguyễn Huệ