BIDV PGD Bắc Gia Lai

 • Địa chỉ: 80 Trường Sơn - Yên Thế-Plei Ku - Gia Lai
 • Số điện thoại: 026 9386 7858
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Gia Lai

Các dịch vụ tại PGD Bắc Gia Lai ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Bắc Gia Lai

BIDV gần PGD Bắc Gia Lai