BIDV PGD Trung tâm

 • Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Văn Trỗi - Hội Thương-Plei Ku - Gia Lai
 • Số điện thoại: 026 9371 6878
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Gia Lai

Các dịch vụ tại PGD Trung tâm ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Trung tâm

BIDV gần PGD Trung tâm