BIDV PGD Phúc Thọ

 • Địa chỉ: Cụm 4 - Phúc Thọ-Phúc Thọ - Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3364 3008
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Sơn Tây

Các dịch vụ tại PGD Phúc Thọ ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phúc Thọ

BIDV gần PGD Phúc Thọ