BIDV QTK Trung Sơn Trầm

 • Địa chỉ: Kp6, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3383 5339
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại QTK Trung Sơn Trầm ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến QTK Trung Sơn Trầm

BIDV gần QTK Trung Sơn Trầm