BIDV PGD Hoàng Thạch

 • Địa chỉ: Khu Đt Mới Minh Tân - Minh Tân-Kinh Môn - Hải Dương
 • Số điện thoại: 022 0382 1663
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Hải Dương

Các dịch vụ tại PGD Hoàng Thạch ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Hoàng Thạch

BIDV gần PGD Hoàng Thạch