BIDV PGD Thuỷ Nguyên

 • Địa chỉ: Số 117 Đường Bạch Đằng I - Núi Đèo-Thủy Nguyên - Hải Phòng
 • Số điện thoại: 022 5364 2108
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Hải Phòng

Các dịch vụ tại PGD Thuỷ Nguyên ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thuỷ Nguyên

BIDV gần PGD Thuỷ Nguyên