BIDV PGD Phả Lại

 • Địa chỉ: Khu Dân Cư Phao Sơn - Phả Lại-Chí Linh - Hải Dương
 • Số điện thoại: 022 0358 2974
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Bắc Hải Dương

Các dịch vụ tại PGD Phả Lại ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phả Lại

BIDV gần PGD Phả Lại