Ngân hàng BIDV QTK Phố Mới

  • Địa chỉ: Số 155 Khu I, Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0222 3635 456
Hiển thị bản đồ đến QTK Phố Mới

Bản đồ đường đi đến QTK Phố Mới


Các chi nhánh khác