BIDV PGD Thanh Hà

 • Địa chỉ: Tt Viễn Thông Thanh Hà, Xóm 1 Đông Phan - Tân An-Thanh Hà - Hải Dương
 • Số điện thoại: 022 0397 0970
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Hải Dương

Các dịch vụ tại PGD Thanh Hà ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Hà

BIDV gần PGD Thanh Hà