BIDV PGD Cầu Đất

 • Địa chỉ: Số 111 Cầu Đất - Cầu Đất-Ngô Quyền - Hải Phòng
 • Số điện thoại: 022 5359 2465
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Đông Hải Phòng

Các dịch vụ tại PGD Cầu Đất ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Cầu Đất

BIDV gần PGD Cầu Đất