BIDV PGD Nguyễn Đức Cảnh

 • Địa chỉ: Số 77, Đường Nguyễn Đức Cảnh - An Biên-Lê Chân - Hải Phòng
 • Số điện thoại: 022 5351 0297
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Hải Phòng

Các dịch vụ tại PGD Nguyễn Đức Cảnh ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Đức Cảnh

BIDV gần PGD Nguyễn Đức Cảnh