BIDV PGD Ngô Quyền

 • Địa chỉ: Số 344 Lạch Tray - Đằng Giang-Ngô Quyền - Hải Phòng
 • Số điện thoại: 022 5384 3232
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: CN Lạch Tray

Các dịch vụ tại PGD Ngô Quyền ngân hàng BIDV

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Ngô Quyền

BIDV gần PGD Ngô Quyền