BIDV Hòa Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 4 địa điểm, Huyện Lương Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Hòa Bình

Huyện Lương Sơn
Thành Phố Hòa Bình
Huyện Cao Phong

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Hòa Bình