Chi nhánh BIDV Hòa Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 4 địa điểm, Huyện Lương Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Hòa Bình

Lương Sơn
Hòa Bình
  • CN Hoà Bình

    Đường Lê Thánh Tông - Hữu Nghị-Tp Hòa Bình - Hòa Bình

  • PGD Phương Lâm

    Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Hòa Bình

Cao Phong
Hòa Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Hòa Bình