Chi nhánh BIDV Hòa Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 4 địa điểm, Huyện Lương Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch BIDV Hòa Bình

Hòa Bình
  • CN Hoà Bình

    Đường Lê Thánh Tông - Hữu Nghị-Tp Hòa Bình - Hòa Bình

Lương Sơn
Hòa Bình
Cao Phong
Hòa Bình

Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV tại Hòa Bình