Ngân hàng BIDV Thành Phố Hòa Bình Hòa Bình

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hòa Bình.